Telefonisch contact Stein
  • Bar Stein installaties Arnhem

Airco – en ventilatiesystemen

Klimaatbeheer

U merkt vast dat een prettig leef- en werkklimaat van groot belang is voor goed dagelijks functioneren. Dat klopt ook, want uit onderzoek is gebleken dat ongunstige klimaatomstandigheden een negatieve invloed hebben op de productieviteit, concentratie en het gevoel van welbevinden. Een goed airco- en ventilatiesysteem kunnen dit al voor u verzorgen. Niet alleen mensen, maar ook de opgestelde apparatuur zijn gebaat bij een goede klimaatbeheersing. Een goed informerende site over dit onderwerp is airco-klimaatbeheer.nl . Hier vindt u zeer veel interessante informatie.

Advies klimaatbeheer

U krijgt van ons altijd een gedegen advies voor een goed leef- en werkklimaat. Dit doen wij op locatie om te bepalen welke airco-en ventilatiesystemen voor uw bedrijfsruimte, schip, praktijkruimte of huis geschikt zijn. Enkele mogelijkheden lichten we hier toe:

  • de losse splitunit voor een koele ruimte. Deze unit bestaat uit een binnenunit die koude lucht blaast en een buitenunit die koude vloeistof maakt voor de binnenunit;
  • meerdere binnentoestellen en één buitenunit is ook mogelijk, of een binnenunit gecombineerd met een radiator.
  • airco in combinatie met ventilatie. In het luchtstroming plaatsen we dan een warmtewisselaar waar koude vloeistof doorstroomt die ervoor zorgt dat de lucht afkoelt;
  • voor ventilatie is het mogelijk centraal af te zuigen en via raamroosters schone lucht toe te voeren. Of een balansventilatie waarbij de warmte weggehaald wordt bij de afvoerlucht om de toevoerlucht op te warmen.

Kortom: een breed scala aan mogelijkheden voor een heerlijk en gezond binnenklimaat.Onze favoriete merken van airco’s zijn: General (www.avu-bv.nl), carrier (www.carrier.nl) en Toshiba (www.intercool.nl).

Vraag naar onze airco aanbiedingen en ons advies, wij zorgen voor de beste oplossingen.

airco console unit casetteunit airco buitenunitras-bkvg-mirai


newspaper templates - theme rewards